MENU

欧尼酱

关于博主

名字:NothAmor
佳木斯大学在校大三生
所在地:黑龙江哈尔滨
Tags:随性/佛系/

联系方式

QQ:1565481748
微信:nothamor
邮箱:i@nothamor.cn
Github:https://github.com/NothAmor

主要兴趣为python,golang,Linux

添加新评论

已有 24 条评论
 1. reply test@(滑稽)

  1. @c0sMx哈哈哈,邮件问题搞得我头痛

 2. 123 123

  testmail guest

 3. test mail

 4. 你的评论设置一下,刚发的评论怎么在最下面

  1. @沉默是金感谢提醒!已经设置好啦

 5. 过来看看你@(滑稽)